I Den Här Artikeln:

När du söker hjälp från en fastighetsmäklare eller mäklare för att hitta en köpare för din egendom tjänar noteringsavtalet du skriver som ett avtal som anger den tidsperiod under vilken du ger mäklaren ensamrätt att marknadsföra din egendom och locka en köpare. Det anger också kommissionsarrangemanget du accepterar. Mest listade avtal omfattar en förlängning eller mäklare skydd, klausul som beskriver villkoren och antalet dagar under vilka mäklarens rätt till en provision garanteras efter att noteringsavtalet löper ut.

Äldre par och fastighetsmäklare står framför säljs hus

Tidiga ramar i mäklarskyddsklausuler varierar beroende på tillstånd.

Kommissionens guide

Ditt noteringsavtal ger agenten ett visst antal dagar efter det att det löper ut för att ge namnen på potentiella köpare som kontaktas. Om du säljer fastigheten till någon på den här listan under den skyddade tidsramen kräver mäklarskyddsklausulen att du betalar provision till agenten som om avtalet fortfarande var aktivt. Detta försvarar agenten mot köpare som försöker spara pengar genom att handskas direkt med säljare. Om du omfördelar din egendom med en ny agent som säljer din egendom till en utsikter från den första noteringen ligger din uppdragsskyldighet bara hos försäljningsagenten.


Video: