I Den Här Artikeln:

Omfattande bilförsäkring är en av tre huvudkomponenter i en bred auto försäkring plan. Ansvars- och kollisionsförsäkring är de andra två. Omfattande täckning skyddar väsentligen mot de flesta typer av direkta och oavsiktliga skador som inte är relaterade till en kollision.

Vad betyder omfattande bilförsäkring?: inte

Omfattande bilförsäkring täcker skador som inte skyddas av kollisionsskydd.

Grunderna

Ansvar är vanligtvis den enda tillståndsbaserade fordonsförsäkringen, eftersom den täcker dig för skada eller skada på andra. Omfattande skydd är en gemensam inkludering på en fullständig bilförsäkring. Det täcker dig för de flesta typer av naturliga eller oavsiktliga orsaker till fordonsskador som inte orsakas av en kollision.

fördelar

Enligt Nationwide och Allstate översikter av Omfattande Bilförsäkring kan täckningen innefatta skador orsakade av kontakt med en fågel eller ett djur, fallande eller flygande föremål, stöld eller larceni, eld, vindstorm, hagel, vatten eller översvämning, skadlig skada eller vandalism, upplopp eller civila störningar, glasbrott, explosion eller jordbävning.

överväganden

Priser för omfattande auto förmåner påverkas av brottsfrekvens, väderförhållanden, körhistoria och andra potentiella orsaker till skador. Vissa autoägare väljer inte att inkludera omfattande täckning i policyer för mindre värdefulla fordon, eller de föredrar helt enkelt att ta chansen och undvika omfattande premier.


Video: Svårt att få försäkring i brottsutsatta förorter - Nyheterna (TV4)