I Den Här Artikeln:

FBO betyder "till förmån för." När den används på en check, hänvisar FBO till en annan betalningsmottagare än den vars namn första gången visas på linjen "Betal till ordningen". Betalare använder FBO när en institution eller annan part agerar för den primära betalningsmottagarens räkning. FBO används också i samband med elektroniska betalningar.

Affärsman Undertecknande Pengar Kontroll

Närbild av man signering check

FBO Herr Kite

Överföringar mellan pensionskonton använder vanligen FBO-beteckningen. Antag att Mr Kite, som har arbetat på Acme Gunpowder Company i 15 år, är avskedad. Eftersom Mr Kite ännu inte fyllt 55 år vill han rulla över företagets 401k pensionsplan till ett individuellt pensionskonto och därigenom undvika en omedelbar skattesedel. Kite begär därför en överlåtelse från förvaltare till förvaltare, där 401k-förvaringen skickar pensionsrättigheterna direkt till IRA-förvaringsinstitutet. Acme pensionskassan kommer att göra checken eller elektronisk överföring betalas till IRA-förvaringen, FBO Mr. Kite.

Försämrade personer

FBO används också när betalningsmottagaren är ett barn eller på något sätt oförmögen att hantera sina egna finansiella angelägenheter. Detta kan ske av ett antal skäl, inklusive att betalningsmottagaren är fysiskt eller psykiskt nedsatt, i fängelse eller utomlands.


Video: How to fill TSPSC Check list VRO | FBO |