I Den Här Artikeln:

Det är viktigt att du övervakar dina kreditrapporter regelbundet för att se till att de är korrekta. Men du kanske märker förkortningar på dina kreditrapporter, till exempel "HC", som du inte känner igen.

Vad betyder HC på en kreditrapport?: kreditrapport

Ditt kreditkortsföretag bestämmer din höga kreditgräns.

Fakta

HC står för "hög kredit" på en kredit rapport och refererar till utgiftsgränsen du har på var och en av dina kreditkonton.

Funktioner

Din höga kreditgräns används för att bestämma ditt skuldsättningsgrad, vilket är hur mycket skuld du bär i förhållande till hur mycket skuld du får bära.

effekter

Ditt skuldsättningsgrad har en stor inverkan på din kreditpoäng. FICO Credit Scoring formel faktorer i ditt skuld-till-gräns förhållande när du bestämmer din totala kredit värdering. Om din skuld är för hög i förhållande till din gräns, kommer det att skada din kreditpoäng. Det kommer i sin tur att skada din förmåga att få kredit på gynnsamma villkor.

överväganden

Du kan när som helst ringa till dina fordringsägare och begära en högre kreditgräns. Om du är godkänd uppdateras "hög kredit" -notationen på din kreditrapport för att återspegla den nya gränsen.

Varning

Att gå över din kreditgräns kommer att lämna dig med ett högt skuldsättningsgräns och skada din kreditpoäng. Det är också troligt att det resulterar i avgifter från din borgenär.


Video: