I Den Här Artikeln:

Avgiftsbestämda avdrag hänför sig till vissa avdrag för en persons inkomstskatt. Produktreduktioner subtraheras från din justerade bruttoinkomst, vilket minskar din skattesedel. Ange specificerade avdrag på Schema A i Form 1040.

Standardavdrag

För att specificera avdrag måste dina totala specificerade avdrag vara större än standardavdraget, vilket varierar beroende på din arkiveringsstatus. Du kan vara berättigad till ökad standardavdrag om du är blind, över 65 år eller betalat vissa skatter. Internal Revenue Service indexerar standardavdragsbeloppet för inflationen.

Gemensamma produktiv avdrag

Gemensamma fördelade avdrag inkluderar medicinska och dentala utgifter, statliga inkomstskatter, fastighets- och personliga skatter, hypotekslån, välgörenhetsbidrag och oskadade anställdas affärskostnader.

gränser

Vissa skattebetalare kan ha begränsade specificerade avdrag. Om du har en justerad bruttoinkomst som överstiger $ 166 800, för gifta personer som ansöker gemensamt, eller $ 83 400 för gifta personer som lämnar in separat, kommer begränsningarna att gälla för dig 2010. Som standardavdrag indexeras denna tröskel för inflationen. Om din status är gift och att din make listar avdrag, måste du specificera, även om dina totala avdragsavdrag inte överstiger ditt standardavdrag.


Video: