I Den Här Artikeln:

"Pay as agreed" är en term du vill se på din kredit rapport. Det innebär helt enkelt att du har betalat en skuld enligt avtalet mellan dig och långivaren eller borgenären.

Mobil betalning betalar räkningar med telefon

Person som betalar räkningar via telefon.

Var hittar du det

"Betalning enligt överenskommelse", som också kan visas som "betald enligt överenskommelse", är en konto status. Varje konto som anges i din kreditrapport innehåller ett utrymme för kreditgivaren att rapportera sin status. Om kontot är förfallet kommer det att rapporteras i statusen. Om det är ett stängt konto som avräknades för mindre än det belopp som betalades eller överlämnades till en samlingsbyrå, kommer det också att visas i kontostatusen. Om kontot stämmer eller stängs i gott skick kommer det att identifieras som "betalt enligt överenskommelse".

Förhållande till kreditpoäng

Din kredit värdering är i huvudsak en mätare av om du kan räkna med att betala dina skulder som lovat. Konton med en annan status än betald som överenskommits kan därför skada din poäng. Din poäng kan också påverkas negativt av att få för få konton betalda enligt överenskommelse. Detta betyder inte nödvändigtvis att du har obetalda konton. Det kan vara ett tecken på en begränsad kredithistoria. Med andra ord har du betalat upp på alla dina konton, men du har inte tillräckligt med konton i din historia för kreditvärdemodellen för att utvärdera hur riskabelt det skulle vara att låna ut pengar.


Video: