I Den Här Artikeln:

Att skicka ut månatliga räkningar kan vara ett dyrt förslag till företag och regeringar, vilket kräver en investering av tid, arbetskraft och port- eller budkostnader. Den kostnaden förstoras när räkningar går försenade, vilket kräver ytterligare mailningar eller telefonsamtal för insamlingsändamål. För att hålla dessa kostnader i kontroll utförs fakturering ibland bara fyra gånger varje år, eller en gång per kvartal.

Par klippa sitt kreditkort

Att betala kvartalsvis kan vara en fördel om din inkomst fluktuerar.

För-och nackdelar

Om du är van att betala räkningar varje månad kan byte till kvartalsbetalningar kräva en justering. Det är särskilt sant om betalningen är obekvämt stor. Men om du är disciplinerad nog att avsätta en tredjedel av räkningen varje månad är det inte annorlunda än månatlig fakturering. Faktum är att det kan ha positiva fördelar om din inkomst är tillräcklig men variabel. Frilansare eller beställda säljare kan till exempel konstatera att kvartalsfakturering hjälper dem att undvika sena avgifter som de annars skulle kunna drabbas av i en låginkomstmånad. Vissa företag passerar också sina administrativa besparingar och erbjuder reducerade kostnader som ett incitament att använda kvartalsvis fakturering.


Video: En faktura