I Den Här Artikeln:

Akronymet "SDI" står för State Disability Insurance. SDI är ett tillfälligt förmånsprogram som betalar anställda som inte kan arbeta på grund av funktionshinder som inte är arbetsrelaterade. SDI-programmet inkluderar även Betalda familjeförmåner, vilket ger pengar till anställda som inte kan arbeta eftersom de bryr sig om en sjuk familjemedlem eller ett nytt barn.

Kvinna skalar ett äpple för sin pojkvän

En kvinna skäller ett äpple för sin handikappade pojkvän.

SDI anges i ruta 14

Arbetsgivare listar vanligtvis SDI-bidrag från anställda i ruta 14, med titeln "Annan", på arbetstagarens W-2-blankett. Här hittar du det totala SDI-belopp som dras av från ditt resultat föregående år. Du drar av det här beloppet från dina skatter när du fyller i din personliga inkomstskatt.


Video: