I Den Här Artikeln:

Betydelsen av att upprätthålla försäkringar är ständigt stressad för allmänheten, men vissa individer kanske inte inser att bara en policy kan ge tillräcklig finansiell täckning för vissa händelser eller situationer. Försäkringstilläggsplaner kan användas som tillägg till grundläggande policyer.

Identifiering

Kompletterande försäkring är utformad för att fylla i luckorna i en befintlig försäkring. Dessa planer kan ses som en garanti för att när en policygräns nås, finns det ytterligare täckning för att hantera kostnaderna.

typer

Tilläggsförsäkring är typiskt förknippad med två typer av försäkringar: liv och hälsa. Kompletterande livförsäkringar är utformade för att ge ytterligare betalningar som kan användas för att ta hand om dödsrelaterade utgifter när primärpolicyens ersättningsgräns nås. Kosttillskott som köpts som tillägg till sjukförsäkringar kan användas för att täcka sjukvårdsutgifterna som är obetalda när den primära policygränsen nås. Sådana utgifter inkluderar högkostnadsförfaranden, långtidsvård eller behandling för kroniska sjukdomar.

överväganden

När man bestämmer sig för att köpa en tilläggsförsäkring, är det viktigt att individer tar hänsyn till sin personliga situation för att avgöra om de extra kostnaderna är värda det. Enligt försäkringsportalens webbplats Financial Web kan livförsäkringstillskott vara ett bra alternativ för en person med flera stödmottagare. Kompletterande hälsopolitik ger ofta svåra eller kroniska medicinska tillstånd, som cancer. Individer måste komma ihåg att de höga kostnaderna i samband med avtäckt sjukvård kan ha allvarliga effekter på deras familjer också.


Video: Vad är arbetslöshetsförsäkringen?