I Den Här Artikeln:

En garanti handling är ett av tre sätt som tillhandahålls enligt Florida lag för att lagligt förmedla titel till fast egendom. Jämfört med bidragsbeloppet och upphörande av fordran är garantidokumentet den mest omfattande gärningen enligt Florida State Law eftersom garantidokumentet omfattar titelförsäkringar som inte ingår i de två andra gärningarna.

Vad betyder en garantihandling i Florida?: titel

En garantisak är ett juridiskt dokument som förmedlar titel till fast egendom.

Identifiering

En handling är ett juridiskt dokument som överför titel till fast egendom. Gärningen inkluderar namn på bidragsgivaren och bidragsmottagaren, förutom en juridisk beskrivning av egendomen som förmedlas. Gärningen innehåller också att ge språk som är mekanismen för att överföra titel. Garantivillkorets språk är mer omfattande än språket i antingen en bidragsavgift för avslutad ansvarshandling.

Betydelse

En garantisak uppnår två uppgifter. För det första förmedlar det titeln från bidragsgivaren till bidragsmottagaren. För det andra ger det också en titelsäkerhet från bidragsgivaren till bidragsmottagaren. I huvudsak lovar bidragsgivaren till bidragsmottagaren att beviljaren faktiskt har giltig juridisk titel till fastigheten. Florida State Law föreskriver att alla garantisaker inklusive samma titelgarantier.

fördelar

Om stödmottagaren senare upptäcker att han inte har en bra juridisk titel på den egendom som förmedlas under garantidokumentet, kan bidragsmannen stämma mot bidragsgivaren för att återhämta sig för skador som orsakats av detektititeln. Enligt en garantiåtgärd är det irrelevant om bidragsgivaren faktiskt orsakade titelförlusten. Det innebär att en bidragsgivare under garantidokument ger en garanti för att ingen föregångare i intresse för fastigheten skapade ett moln eller fel på titeln till fastigheten.

Rutiner

Florida lagen kräver bidragsmottagaren att spela in en kopia av garantidokumentet i det lokala länets landrekordkontor. Inspelning innebär att man betalar en liten avgift och lämnar in en kopia av garantidokumentet i de offentliga dokumenten. Detta gör garantidokumentet tillgängligt för granskning av allmänheten. Inspelning skyddar borgmästarens intresse för fastigheten.

Expert Insight

Trots att en garantisak ger möjlighet till stödmottagaren att ansöka om bidragsmottagaren om det fortfarande finns ett problem med juridisk titel på egendomen, skulle de flesta köpare fortfarande ha nytta av att köpa en försäkringspolis på fastigheten. Många bidragsgivare har inte pengar att betala för att försvara bidragsmottagarens juridiska beteckning eller till och med att betala skadestånd till stödmottagaren. En titelförsäkring kan täcka detta gap.


Video: