I Den Här Artikeln:

IRS-formuläret W-9 rapporterar en leverantörs eller entreprenörs skattidentifikationsnummer och företagsstruktur. Du måste utfärda en 1099-blankett till vilken som helst leverantör du har betalat $ 600 eller mer till under året, även om myndigheter och företag är befriade från 1099 rapportering. Blanketten måste ha ett skatte-ID-nummer som är lagligt giltigt, men vissa leverantörer vägrar att tillhandahålla denna information trots att de inte är berättigade till undantag.

Skatteform

Leverantörer som inte tillhandahåller en W-9 gör det svårt att fila dina 1099-formulär exakt.

Leverantörens ansvar

Det är säljarens ansvar att skicka W-9 på din förfrågan. Om du inte får en W-9 före den 28 februari för inlämningstiden för 1099-formulär, kan du fortfarande fila 1099-talet med en notering om att säljaren inte angav ett skatteidentifikationsnummer. Du kommer inte att straffas för säljarens underlåtenhet att lämna in sin information i god tid.

Säkerhetskopiering

Om du inte har en giltig formulär för W-9 som visar att säljaren är inkorporerad eller ansluten till en statlig myndighet och därför befriad från 1099 rapportering måste du ta 28 procent av reservbeloppet från eventuella framtida betalningar till följd av säljaren och skicka den till IRS. Du behöver inte börja hålla kvar tills du får meddelande från IRS om att leverantörens skatteidentifikationsnummer inte är korrekt.


Video: