I Den Här Artikeln:

En avdelning 1031 skatteförskjuten utbyte är ett sätt som fastighetsägare kan sälja investeringsfastigheter och köpa en ersättningsdel eller delar av investeringsfastigheter samtidigt som de uppskjuter både kapitalvinstskatten och eventuell avskrivningsskatt. Många privata investerare använder detta som ett sätt att hålla allt eget kapital aktivt i fastigheter utan att någonsin behöva betala skatt.

Vad är en 1030-utbyte i fastigheter?: eller

1031 utbyten skjuter upp kapitalvinstskatter.

Säljer din nedsatt egendom

När man gör en 1031-utbyte, säljer fastigheten "avskedad" eller "downleg" egendom som att sälja fastigheten när du inte gör utbyte. Den enda skillnaden är att du måste ha ett speciellt språk i ditt inköpsavtal för att du ska kunna göra utbytet och ha ett förhållande med en kvalificerad förmedlare för att hjälpa dig med din utbyte innan din nedläggning stängs.

Kvalificerade mellanhänder

För att perfekta en 1031 Exchange, kräver IRS att du aldrig rör pengar från försäljningen. På grund av dessa krav måste en kvalificerad mellanhand ta emot och behålla försäljningen fortsätter tills de kan betala dem för att köpa din ersättning. Ofta kan ditt titelföretag tjäna som din QI, eller du kan också använda en advokat. Var medveten om att QIs inte är reglerade och att de kommer att hålla dina pengar tills det används i en försäljning. Som sådan är det väsentligt viktigt att använda ett QI som du litar på.

Identifiera din uppåtgående egendom

IRS kräver att du identifierar egendomen eller fastigheterna som du kommer att köpa inom 45 dagar efter stängningen av din fastighetsfastighet. De flesta investerare använder regeln "Tre fastigheter", där du kan ange tre egenskaper där du kan köpa en, två eller tre av dem. Andra regler inkluderar "200% Rule", som låter dig identifiera så många egenskaper som du vill, så länge de inte överstiger två gånger värdet på den avlämnade egendomen och "95% Rule" som också låter dig identifiera som många egenskaper som du vill, så länge du köper 95 procent av dem. Om du inte identifierar egenskaper före tidsfristen, misslyckas växeln. Om du inte kan köpa någon av de identifierade egenskaperna, kommer utbytet också att misslyckas.

Slutar på din uppläggning

Du måste stänga på din uppehållsfastighet inom 180 dagar efter det att din nedläggning avslutats, eller 135 dagar efter utgången av identifieringsperioden. Vid den här tiden kommer QI att släppa ut pengarna för att köpa fastigheten, och du kommer att äga den. Precis som med downleg måste du inkludera special språk i ditt köpavtal för att göra det möjligt att göra 1031.

Fördelar med en 1031 Exchange

Den viktigaste fördelen med en 1031 Exchange är att det ger dig möjlighet att återinvestera hela ditt kapital utan att behöva betala kapitalvinstskatt. Det gör det också möjligt för dig att bära din bas och ackumulerade avskrivningar framåt, vilket sparar din betalningsavskrivning. Skattebesparingarna gör mer än bara att minska dina kontanta utgifter. De tillåter dig också att investera mer pengar, vilket ökar din förmåga att generera avkastning i framtiden. Även om du kommer att behöva betala skatt på hela saldot när du äntligen säljer din fastighet, om du dör och skickar den till dina arvingar, kommer de att dra nytta av den ökade grunden och kunna undvika att betala några kapitalvinster skatt alls.


Video: