I Den Här Artikeln:

Förutom de miljontals individuella och affärsskattedeklarationerna mottar Internal Revenue Service (IRS) varje år, det mottar också informationsavkastning. Det här är dokument från arbetsgivare och institutioner som ger information om enskilda skattebetalarnas inkomst, vilket hjälper IRS att bestämma sina skatteförpliktelser. Form 1099 är en sådan form.

Vad är en 1099 skatteformulär?: inkomst

Identifiering

Vad är en 1099 skatteformulär?: mottar

En 1099 skattesedel används av arbetsgivare, långivare och andra för att rapportera inkomst till en individ som inte ingår i lönerna och tipsen som rapporteras på en W-2. Formen liknar en W-2, men är speciellt anpassad för att rapportera den väsentlig informationen för en viss inkomsttyp. Blanketten är mottagen av den person vars inkomster rapporteras och informationen i formuläret används för att slutföra sin individuella avkastning.

typer

Vad är en 1099 skatteformulär?: 1099

Det finns mer än ett dussin varianter av Form 1099, som var och en avser en annan inkomstform. En av de vanligaste formerna är 1099-DIV, som utfärdas av en mäklare för att dokumentera individens realisationsvinster och utdelning under skatteperioden. 1099-MISC täcker all övrig inkomst, till exempel kontraktsarbete, betalt av ett företag och mottaget av en anställd. Om någon har skuldförlåtna annat än i konkurs, blir beloppet av den utlånade skulden rapporterbar inkomst, dokumenterad på Form 1099-C.

överväganden

Vad är en 1099 skatteformulär?: mottar

De personer som tar emot 1099-talet faller i allmänhet i två grupper: de som arbetar på kontrakt eller är egenföretagare och de som har investeringsinkomster. Den första gruppen omfattar yrken som artister, skådespelare och författare, vars betalningar rapporteras om 1099-MISC. Medlemmarna i den andra gruppen, investerarklassen, får 1099-DIV och 1099-INT (för ränteinkomster), men de kommer sannolikt att ha mer komplexa transaktioner. En fördelning från en IRA, till exempel, rapporteras på en 1099-R.

Betydelse

Vad är en 1099 skatteformulär?: mottar

Formular 1099 är viktigt eftersom den inkomst som rapporteras där vanligtvis inte har haft löneavgifter som hölls. Det innebär att skattebetalaren sannolikt har en skyldighet att betala sociala avgifter och Medicare skatter på sin totala inkomst. Ytterligare skatter kan också gälla om intäkterna är resultatet av egenföretagande. Realisationsvinster och kvalificerade utdelningar beskattas också till olika priser än staminkomst.

Tidsram

Den enhet som ansvarar för att generera en 1099 måste tillhandahålla en kopia till skattebetalaren och en till IRS. Eftersom skattebetalare behöver denna information för att slutföra sina individuella avkastningar, kräver IRS att de flesta 1099-er lämnas in senast den 31 januari, samma tidsfrist som arbetsgivarna har för att skicka ut W-2-blanketter.


Video: