I Den Här Artikeln:

Antag att du kollade priset på ett lager som du ägde och upptäckte att priset över natten hade sjunkit med cirka 33 procent. Du skulle säkert vara chockad och benägen att leta efter orsaken. Om beståndet hade genomgått en splittring på 3 till 2 skulle du hitta att ditt börspris verkligen hade sjunkit, men du ägde nu fler aktier.

Affärsman Läsa och Gesturing

Affärsman läser de dagliga aktiekartorna

Fler andelar, samma värde

Antag att du äger 100 aktier i ett lager prissatt till $ 20 per aktie, för ett totalt värde av $ 2000. Om företaget tillkännager en 3-för-2-split, skulle du äga 150 aktier av aktier värderade till 13,33 USD per aktie. Företagen delar upp sina aktier för att göra dem mer attraktiva för investerare. vem är mer benägna att köpa moderata priser som de dyra. Denna ökning av investerare medför att priset fortsätter att öka. En aktiesplit anses generellt vara en haussehändelse, men för många splittringar som inrättats för snabbt kan vara en varningssignal om att aktiekursen är topp.


Video: Como hacer una Pagina Mobile First y Responsive Design 26 | Layout del video