I Den Här Artikeln:

Vissa människor kvalificerar sig för en rabatt på varor och tjänster, vanligtvis krediteras ditt bankkonto fyra gånger per år. Kvalificeringen baseras på din familjeinkomst.

GST-rabatt

Sysselsättningsförsäkring

Steg

Om du är arbetslös och ansöker om försäkring, visas den som en EFT-kredit på ditt bankkonto om du har en direkt insättning.

Inkomstskatt återbetalning

Steg

Om du har lämnat in din inkomstskatt i Kanada, har rätt till återbetalning och har en direkt insättning aktiverad, kommer ditt bidrag att visas som en EFT-kredit som en gång har deponerats på ditt konto.

Barnskattförmån

Steg

Canadas barnskattförmån är ett månatligt belopp som ges till dem som kvalificerar sig för att hjälpa till med barnuppgiftskostnader. Om du använder en direkt deposition visas den som en EFT-kredit i ditt konto.

Universal Child Care Benefit

Steg

Den universella vårdförmånen ges till kvalificerade familjer med barn under 6 år för att hjälpa till med barnomsorgskostnader. Med direkt deposition visas detta månatliga belopp som en EFT-kredit på ditt konto.


Video: VeriFone Vx510 - Instructions & How To Use Your Credit Card Machine