I Den Här Artikeln:

Ett ekvivalenscertifikat utfärdas till någon som inte har examen från gymnasiet men har gått igenom ett provtest för att visa att han har den kunskap som krävs för att få ett gymnasiet. Arbetsgivare, högskolor och andra gymnasieskolor kan välja att acceptera ekvivalenscertifikatet som ersättning för examensbeviset. Det är ibland känt som en GED, men General Education Development är faktiskt ett registrerat varumärke för American Council on Education, som ger jämställdhetsprov.

Tjäna ett ekvivalenscertifikat

Högskoleexamensbevis tilldelas efter att en person genomgått prestationstest i skrift, läsning, matematik, naturvetenskap och samhällsstudier. Kandidater måste också slutföra ett skrivprojekt. Testprogrammen administreras eller sponsras typiskt av utbildningsdepartement. För att vara berättigad att ta likvärdighetstesterna måste en individ vanligen vara bosatt i staten som inte är inskriven i skolan. Det finns vanligtvis en lägsta ålder, som varierar mellan olika länder. Ekvivalensprov kräver en kunskapsnivå som kan jämföras med vad gymnasieskolan har, så det krävs vanligtvis förberedande klasser. Gratis klasser är tillgängliga via många lokala gymnasier, högskolor och online-program.


Video: Blockchain u poslovnoj primjeni