I Den Här Artikeln:

Ett försäkringsbindemedel är ett juridiskt kontrakt på ett sida som utfärdats av ett försäkringsagent eller företag som bekräftar emittentens åtagande att tillhandahålla försäkring till den angivna försäkrade. Det fungerar som tillfälligt bevis på försäkring - eller bindande täckning - tills hela försäkringsbrevet är officiellt utfärdat.

Par med affärsman diskutera ekonomi

Ett försäkringsbindemedel ger tillfälligt försäkringsskydd när en policy utfärdar.

Bindens grunder

Bindemedel kan skrivas för alla typer av försäkringar, inklusive egendom, liv och hälsa. Oberoende av täckningstypen ska alla försäkringsbindemedel tydligt ange namn på försäkrade och försäkringsgivare, omfattning och försäkringsbelopp (dvs. vad som är täckt och hur mycket) och tidsramen för täckningsintäkten. Försäkringsbindemedel utfärdas ofta för en första 30-dagarsperiod för att ge tillräckligt med tid för att den formella politiken ska fyllas i och ställas till förfogande för försäkringstagaren.


Video: