I Den Här Artikeln:

Ett försäkringsbevis utfärdas av ett privat försäkringsbolag eller mäklare för att försäkra sig om försäkring. Den person som anges på försäkringsbeviset kallas innehavaren.

Par möte med finansiell rådgivare

Faktum

En försäkringsbevis innehavare är den person som innehar försäkringsbrevet.

Betydelse

Försäkringsbeviset ger inga rättigheter till innehavaren. Det är bara för informationsändamål.

Funktioner

Ett försäkringsbevis anger typ av försäkring, försäkringsbelopp, försäkringsbolag och kontaktuppgifter.

typer

Vissa försäkringsbevis kan lista mer än en innehavare. Samtliga börsnoterade parter delar med sig av politiskt ägande.

Missuppfattning

Ett försäkringsinnehavarens intyg är inte detsamma som någon som utsetts som "dessutom försäkrad", vilket innebär att personen har lagts till i originalpolicyen. Till exempel, när en part använder en annan parts plats för att arrangera en händelse, läggs den första parten ofta till som en "extra försäkrad". Dessutom har försäkrade personer samma rättigheter som den ursprungliga försäkringstagaren.

överväganden

Försäkringsbevis innehavare vill ofta att försäkringsbolaget ska kontakta dem vid eventuell avbokning före utgångsdatum. De flesta försäkringsbevis innehåller emellertid en klausul som anger att företaget endast kommer att "sträva" att kontakta upphovsmannen angående avbokning.


Video: