I Den Här Artikeln:

Försäkringsskydd kan avslutas av ett antal skäl. Vanliga orsaker är att bolagets avbokning beror på försäkringstagarens överdrivna fordringshistoria eller försäkringstagaren erhåller annan täckning någon annanstans. En annan anledning är om försäkringstagaren tillåter att täckningen upphör.

Vad är ett försäkringsförlopp?: täckningen

Försäkringen upphör normalt beroende av att inte betala premien vid förfallodagen.

Identifiering

En försämring i försäkringsskydd sker när försäkringstagaren inte betalar premien vid förfallodagen. Många försäkringspolicyer innehåller en grace period när täckningen fortsätter utan förfallodag om betalning tas emot efter förfallodagen men inom graceperioden.

överväganden

Om betalning sker efter utgången av graceperioden lämnas det till försäkringsbolagets skönsmässig bedömning om det kommer att återinföra policyen. Om den bestämmer sig för att återinföra, kommer det att göra det med förfallodag, vilket innebär att täckningen inte kommer att gälla från det att graceperioden löper ut tills betalning är mottagen.

förgreningar

Förutom bristen på försäkringsskydd under förfallotiden kan det finnas andra konsekvenser. Till exempel kan en person som körs utan bilförsäkring få sin licens avstängd. När du ansöker om en ny bilförsäkring i framtiden kan ett tidigare förfall i täckningen också resultera i ett högre premie på grund av att du inte har fortlöpande försäkring.


Video: