I Den Här Artikeln:

Investerare som söker investeringsmöjligheter kommer inte att hitta några alternativ. Aktiemarknaderna är i affärer genom att marknadsföra investeringsmöjligheter till köpare som lägger sina pengar till företag med hopp om att de kommer att växa. Statsobligationer är en annan källa till investeringsmöjligheter, så att köpare kan låna pengar till regeringen i utbyte mot ränta. Fastigheter är en annan typ av investeringsmöjlighet, med priserna på bostäder och mark ständigt stigande och fallande. Andra investeringsmöjligheter inkluderar klassiska bilar, samlarobjekt, utländska valutor och råvaror, såsom jordbruksprodukter och ädla metaller.

typer

Risk

Steg

Ett av sätten att skilja på investeringsmöjligheter är genom att undersöka hur mycket risk de representerar. Ekonomer hänvisar till en given investering sannolikhet att ändra sitt värde som volatilitet. Aktierna är till exempel mycket volatila eftersom nya produkter och finansiella rapporter kan göra investerare mer eller mindre villiga att äga aktier i ett företag, vilket leder till att priset sjunker eller stiger. Statsobligationer har däremot en mycket låg volatilitet och representerar säkra investeringsmöjligheter som har begränsat utrymme för tillväxt. Att förutsäga volatilitet och redovisa risker är avgörande för att tjäna pengar konsekvent genom att investera.

Psykologi

Steg

Investeringsmöjligheter innehåller ofta delar av psykologi. Det kan finnas en stor koppling mellan hur tilltalande en given investeringsmöjlighet visas och hur sannolikt det faktiskt är att tjäna pengar för dem som utnyttjar det. Till exempel ökade bostadspriserna under 1990-talet och 2000-talet fastigheter som en stark investeringsmöjlighet för många köpare och långivare, vilket ledde till orealistiska priser och oöverkomliga lån som orsakade den ekonomiska krisen 2008 och 2009.

Psykologin styr också tillväxten av många typer av investeringar. Aktiekurserna bestäms rent av hur mycket köpare är villiga att betala för aktier och vilka säljare är villiga att acceptera. Rädsla för att priserna kommer att falla kan leda till att ägarna säljer sina aktier till låga priser, vilket i sin tur kan leda till en prisnedgång och en utmärkt investeringsmöjlighet för nya investerare som köper till det nya låga priset.

Investors behov

Steg

Värdet av en investeringsmöjlighet beror på den enskilda investors behov. De som har råd att förlora mer pengar kan ta större risker. Andra investerare måste fördela sin risknivå över flera investeringsmöjligheter med olika volatilitetsnivåer. Unga investerare kan också ta större risker eftersom de har mer tid att vänta på sina investeringar för att få tillbaka värde. Investeringsmöjligheter som ser för bra för att vara sanna kan vara bedrägerier som byter mot investerarnas känslor som är desperata för en vinst. Rationellt tänkande och noggrann forskning är nyckeln till att hantera investeringsmöjligheter på ett ansvarsfullt sätt.


Video: Hur du köper kryptovalutor - GRATIS och SÄKERT! Bästa investeringsmöjligheten 2017?