I Den Här Artikeln:

Nationalförbundet av värdepappersföretagen, gemensamt kallad NASD, har blivit fusionerad i Finansinspektionen - FINRA. De olika licenstyperna från den tidigare NASD finns dock fortfarande och är betecknade med samma namn. FINRA ansvarar för att reglera värdepappersindustrin.

Vad är en NASD-licens?: finra

En börsmäklare måste ha licens från NASD / FINRA.

FINRA Bakgrund

Regleringsverket för finansiell industri bildades i juli 2007 med fusionen av NASD med medlemsförvaltningsavdelningen på New York Stock Exchange. FINRA är ett icke-statligt regleringsorgan som ansvarar för verkställigheten av förordningarna om värdepappersindustrin och dess anställda. Agenturmedlemmarna är de företag som omfattas av förordningen. Personer som arbetar inom värdepappersindustrin kallas vanligen registrerade representanter och testas och licensieras av FINRA, tidigare NASD.

Serie 7 Registrering

Serie 7 General Securities Representative Registration är licens för en börsmäklare som säljer ett brett utbud av aktier, obligationer, optioner, fonder och placeringar för privat placering. I allmänhet sägs en person med denna registrering ha en NASD- eller FINRA-serie 7-licens. Varje enskild anställd hos ett börsmäklareföretag som interagerar med kunder som tillhandahåller investeringsrådgivning och säljer värdepapper måste vara en registrerad representant för serie 7.

Serie 6 Registrering

En NASD / FINRA-serie 6 registrerad representant får sälja förvaltade investeringsprodukter inklusive fonder och rörliga försäkringsprodukter. En representant i serie 6 får inte sälja enskilda aktier och obligationer eller bedriva handel med fonder på sekundära marknader, till exempel slutna fonder eller börshandlade fonder. En registrerad representant i serie 6 är ofta en försäkringsagent som får licensen att sälja rörliga produkter och fond till sina kunder. En annan arbetskälla för serie 6 reps säljer pengar i en bank eller kredit union.

Andra NASD / FINRA Licenser

I ett FINRA-medlems värdepappersföretag måste förvaltnings- och tillsynspersonalen också ha en FINRA-registreringslicens av en blankett eller annan. Olika positioner i värdepapper kräver olika registreringar av NASD / FINRA-serien. Förvaltningsnivåregistreringar inkluderar serie 4, 9, 10, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 51 och 53. Vissa av dessa registreringslicenser är som huvudansvarig eller chef för specifika typer av värdepapper, till exempel serien 4 för en optionschef och serien 51 för en kommunal värdepapperschef.


Video: FINRA Licensing Presentation: Series 7 and 63 Exam