I Den Här Artikeln:

Ett lån är ett avtal om att återbetala lånade pengar. Enligt University of Minnesota Extension är de fyra typerna av sedlar den enkla anteckningen, efterfrågan notering, avbetalningsnota och öppet meddelande.

Definition

Den öppna skulden, även kallad en revolverande anteckning, låter låntagaren upprätta en kreditpost med långivaren i det belopp som anges i promemoria.

Hur det fungerar

Med en kreditlinje kan låntagaren ta teckningar (även kallade förskott) upp till det maximala belopp som anges i promemoria. När låntagaren återbetaler noteringen kan han göra ytterligare teckningar, så länge han inte överskrider gränsen för krediten.

Fördel

En öppen notering ger låntagaren större flexibilitet än andra sedlar gör för att använda lånade pengar.

Övriga anteckningar

En enkel anteckning innebär att du återbetalar lånet i en klumpsumma i slutet av noten. En efterfrågan noterar låter långivaren kräva återbetalning när som helst. En avbetalningsnota innehåller periodiska betalningar av huvudstol och ränta på lånet.

överväganden

Enligt University of Minnesota Extension måste alla anteckningar specificera ränta, återbetalningsplan, villkoren för försummelse, inkassokostnader, förskottsbestämmelser och accelerationsklausul (vilket anger att långivaren kan kräva att låntagaren betalar lånet i sin helhet om han gör inte den nödvändiga betalningen), och om lånet är säkrad eller osäker.


Video: