I Den Här Artikeln:

En obetald balansräkningskonto är en där depositionen har gjorts (med check), men checken har inte betalats av den bank där checken (eller checkarna) drogs.

Betydelse

Betydelsen av en oavlämnad balans innebär att även om $ 2000 i checkar och $ 1000 kontant har blivit deponerade, till exempel om kontrollerna inte har betalats av den bank som de drogs på, finns det i verkligheten endast $ 1000 på kontot.

överväganden

Ej inkasserade medel är inte tillgängliga för en kontohavarens bank att använda som lån tills beloppet har samlats in.

Ingen upplupen ränta

Om checken (erna) har deponerats i ett räntebärande konto uppbärs inget ränta på den obeslutna saldot tills checken har betalats av kassaskrivarens bank.

Potentiella avgifter

Vissa banker kan tillåta kommersiella kunder att skriva kontroller på sin obalanserade balans. Det är emellertid en avgift för mängden av oupplåst balans som används (vanligtvis prime rate plus procentandel).

Varning

Om användningen av det obalanserade saldot är tillåtet och om checken returneras obetald av checkskribentens bank på grund av otillräckliga medel, är det ansvar för den del av obetald saldo plus eventuell upplupen ränta.


Video: