I Den Här Artikeln:

Ett kontoutdrag är en rapport som släpps ut till en banks kunder och beskriver transaktionshistoriken för en bestämd period. Dessa uttalanden inkluderar information om debiteringar och krediter på bankkontot.

Vad är en bankdeklaration?: kontoutdrag

Vad är en bankdeklaration?

Betydelse

Bankredovisningar ger den nuvarande räntan, årlig procentuell avkastning och arvoden. Detta ger kunden en klar bild av sitt konto värde. Utestående kontroller ingår för att hjälpa en kund att balansera sina böcker och undvika överkursavgifter.

Historia

Bankredovisningar utfärdas i allmänhet varje månad. Före 1960-talet och framväxten av datorer i banker utkom vanligtvis bankredovisningar kvartalsvis eller årligen. Vissa kontoutdrag kan nu skickas elektroniskt, snarare än i pappersform.

överväganden

Om det finns ett fel i ett kontoutdrag har en person lagligen sex månader från dagen för uttalandet att anmäla banken. Efter den tiden är banken inte juridiskt ansvarig för att rätta till felet.

fördelar

Att behålla kopior av tidigare bankdeklarationer kan hjälpa till att undvika avgifter i vissa situationer. Till exempel, om en person granskas av IRS, kan hon undvika bankavgifter för återtryckta uttalanden om hon håller sina egna register. Om hon ansöker om hypotekslån måste hon ge flera månaders uttalanden för att vara kvalificerad.

Varning

För att förhindra identitetsstöld eller ekonomiskt bedrägeri borde en person hålla bankdeklarationer på ett säkert ställe och stryka dem innan de kastas bort.


Video: