I Den Här Artikeln:

På dagens finansmarknader överför pengar från institution till institution på några sekunder över hela världen. För att korrekt identifiera ett konto utan att förlita sig på bank- och finansinstitutsnamn (vilket kan vara mycket likartat), upprättades en Bank Identifier Code (BIC). Detta kallas ofta som en BIC- eller SWIFT-kod och används oftast i internationella transaktioner. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.

Vad är ett bank SWIFT nummer?: institution

Vad är en bank SWIFT-kod?

SWIFT Basics

SWIFT är det företag som utsetts av den internationella organisationen för standardisering som används i finansbranschen som den primära myndigheten för BIC-uppdraget. Denna uppgift identifierar banker otvetydigt med en åtta teckensträng som består av tre koder.

Bankkod

Bankkoden hänvisar till den institution som fonderna hålls på. Det identifieras med hjälp av en fyrbokstavskod, som vanligtvis är associerad med institutionens initialer, men inte alltid.

Landskod

Den internationella organisationen för standardisering har tilldelat varje land en tvåbokstavskod. Detta representerar det land finansinstitutet bor i.

Plats Kod

Placeringskoden definierar mer specifikt staten, provinsen eller tidzonen för finansinstitutets bostäder för transaktionen. Den består av två tecken som kan vara antingen numeriska eller alfabetiska eller en kombination.

Nätverksinstitutioner

Varje finansinstitut har globalt ett tilldelat SWIFT-nummer, oavsett dess anslutning till SWIFT. Institutioner som inte är anslutna till nätverket identifieras med en "1" i slutet av platskoden.


Video: How to find the SWIFT BIC code of any bank to AdSence account