I Den Här Artikeln:

Statliga organ samlar in pengar genom att införa skatter på medborgare och använder sedan dessa medel för att driva olika program som utbildning, försvar, infrastruktur och forskning och utveckling. En statsbudget beskriver alla sina inkomstkällor och där den spenderar den inkomsten, och budgetreformen är processen att göra förändringar i hur regeringen samlar in och spenderar pengar.

Grundläggande budgetreform

Regeringarna drivs av budgetreformer av många skäl. Om de offentliga utgifterna är större än det belopp som regeringen tar in med skatter, kan reformer vara nödvändigt för att balansera budgeten och kontrollera statsskulden. Politiker kan driva förändringar i statliga utgifter eller beskattning för att vinna fördel med sina beståndsdelar. I USA uppstår budgetreform genom passage av räkningar i kongress- och statsstatshus som påverkar skatter och utgifter.

fördelar

Budgetreformen kan ha många potentiella fördelar. Reformer kan minska sönderfallande utgifter och bidra till att minska statsunderskottet, vilket potentiellt leder till överskott. Ett överskott uppträder när en regering tar in mer pengar än den spenderar. Budgetreformer kan leda till finansiering av nya förmånliga program eller ökad finansiering av utbildning, infrastruktur eller andra områden för att hjälpa vissa individer eller organisationer. Skattereformer kan gynna individer och företag om de minskar sin skattebörda. Klippskatter kan stimulera utgifterna, vilket kan bidra till att stimulera ekonomisk verksamhet.

nackdelar

Budgetreformen beskriver bara förändring av insamling eller utgifter av pengar, inte om utgifter eller insamling går upp eller ner. Eventuella fördelar för budgetreformer kan också vara en nackdel om förändringar sker i en ogynnsam riktning. Till exempel, om regeringen reformerar sin budget genom att minska utgifterna för utbildning och infrastruktur, kan det skada studenter och de som är beroende av offentliga infrastrukturutgifter för sina jobb. Ökning av utgifterna kan göra att regeringar faller i skuld.

Kontrovers

Offentliga utgifter och beskattning är kontroversiella, och eventuella budgetreformer som en regering bedriver kommer sannolikt att ses som fördelaktiga av vissa och negativt av andra. Budgetreformer som godkändes av kongressen återspeglar ofta en kompromiss mellan önskemål från olika politiska partier.


Video: Vänsterpartiet har fått igenom 80 budgetreformer – vilken är din favorit?