I Den Här Artikeln:

Ett skuldbevis, även känt som ett band, är ett skriftligt löfte utfärdat av en regering eller ett företag för att samla in pengar. Det anges lånets varaktighet, beloppet av huvudstol och fastränta.

Vad är ett skuldcertifikat?: skuldcertifikat

Skuldcertifikat anses vara en säkrare investering än aktier.

typer

Oavsett om de utfärdas av företag, eller av lokala eller nationella regeringar, klassificeras alla obligationer med tiden före förfallodagen. De som förfaller på mindre än ett år kallas räkningar, de som förfaller om en till tio år är anteckningar och de med längre löptid är obligationer.

fördelar

Företagen utger skuld när de behöver ta ut pengar för nya produkter eller anläggningar. Det är ofta billigare än att gå till en bank och begära ett lån. För regeringar som behöver pengar, är alternativen att höja skatter eller gå till internationella institutioner som Internationella valutafonden. Båda är politiskt riskfyllda alternativ.

Investera i skuld

Skuld anses vara en säker investering. Obligationsköpare, kända som fordringsägare, erhåller räntebärande intäkter, varför obligationer särskilt vänder sig till personer som närmar sig pensionering. Till skillnad från aktieägare är fordringsägare inte ägare till ett företag och kan inte hävda en del av vinsten. Eftersom de innebär mindre risk än aktier, ger obligationer lägre avkastning.


Video: