I Den Här Artikeln:

Bidragande kapital är en del av ägarens andel av balansräkningen. Det är ett mått på hur mycket pengar som ursprungligen investerats i ett företag genom inköp av aktier direkt från företaget. Det omfattar inte aktier som köpts från andra investerare på sekundärmarknaden.

Behållat intjäning

Den andra delen av ägarens eget kapital i balansräkningen är kvarhållen vinst. "Retained earnings" definieras som den del av den inkomst ett bolag genererar som det inte distribuerar till aktieägarna som utdelning.

Betald i huvudstaden

Bidragande kapital är också känt som "betald kapital".

Beräkning av bidragande kapital

Bidragande kapital är kombinationen av aktiens nominella värde plus eventuellt ytterligare belopp betalt av investerare utöver det nominella värdet. Parvärdet är ofta mycket lågt för stamaktier.

Initial Offentlig Offering ("IPO")

När ett företag utfärdar en börsintroduktion kan de pengar som används för att köpa de ursprungliga aktierna investeras av företaget för att växa verksamheten.

Sekundärmarknaden

Efter en börsintroduktion handlas aktier på sekundärmarknaden. När aktier köps på en börs till ett fluktuerat noterat pris, köps det oftast från en annan aktieägare, inte bolaget självt.


Video: Gustafsson 3 tr - S02e10 - Jag är inte otrogen