I Den Här Artikeln:

Det är inte kul att shoppa och upptäcka priserna på de varor och tjänster du behöver ha gått upp. Denna inflation äter bort vid köpkraften av dina pengar. Socialförsäkringsverket införlivar levnadsjusteringar i sina förmåner för att bekämpa effekten av stigande priser. Vissa arbetsgivare använder också en COLA så att löner inte uthärjas av inflationen.

Mitt avsnitt av en man och en kvinna vid kassan i en stormarknad

Närbild av man skrivkontroll vid livsmedelsbutik utcheckning linje

Kostnad för boende och COLA

Varje oktober publicerar SSA sin kostnadseffektiv anpassning. COLA baseras på ökningen av levnadskostnaden, mätt av konsumentprisindexet. KPI ökade till exempel 1,47 procent 2013. För att kompensera ökningen lade SSA en COLA på 1,47 procent till förmån för betalningar för 2014. Arbetsgivare kan införliva en COLA i löneavtal. Vissa arbetsgivare använder SSA COLA som underlag för kostnadseffektiv anpassning. Andra basjusteringar av regionala prisökningar.


Video: Medborgerlig Samlings sjukvårdspolitiska program - så ökar vi tillgängligheten