I Den Här Artikeln:

Avtalet måste ange ränta och datum för ränta och huvudbetalningar. Vissa förlagskontrakt innehåller också krav för det utfärdande bolaget, såsom minimi likviditetsförhållanden och vinstmarginaler, acceptabla nivåer av finansiell risk och upplysning om företagets kreditbetyg.

Debenture Trust Deed Contracts

Förvaltarkrav

Steg

Bara banker, försäkringsbolag och andra offentliga finansinstitut kan tjäna som förvaltarförvaltare. Institutionen får inte betecknas som förvaltare om den innehar en andel av bolaget, erhåller ekonomisk ersättning från bolaget eller garanterar någon annan typ av skuldinstrument. Förvaltarens uppdrag innefattar att begära periodiska rapporter från bolaget och tillämpa skuldinnehavarnas säkerhetsintressen enligt förtroendets bestämmelser.


Video: