I Den Här Artikeln:

Ibland kallas "vänlig avskärmning" innebär handling i stället för avskärmning låntagaren frivilligt vända över egendomen till långivaren för att undvika avskärmningsförfaranden. Medan fastighetsägaren förlorar fastigheten i båda fallen, undviker låntagaren förlägenhet och drama av en formell avskärmning.

Meddelande om avskärmning och husnycklar

Avskärmning dokument med uppsättning nycklar på toppen.

Förstå avskärmning

När en köpare köper fastigheter och använder fastigheten som säkerhet för att säkra ett lån kan långivaren vända sig till det rättsliga förfarandet för avskärmning för att sälja eller erhålla egendomen om köparen standardiserar lånet. Tre grundläggande avskärmningstyper innefattar rättslig avskärmning, icke-rättslig och strikt avskärmning. Den rättsliga avskärmning kräver domstolsåtgärder. Ingen försäljning sker i en strikt avskärmning, eftersom fastighetsrubriken går till långivaren efter att ha uppfyllt de nödvändiga lagkraven.

Gärning i Lieu

För att undvika förlägenhet för en avskärmning och få erfarenheten bakom dem väljer vissa fastighetsägare en DILF när de vet att avskärmning är oundviklig. Detta kräver en överenskommelse mellan både låntagaren och långivaren, och låntagaren inleder typiskt avtalet. Låntagaren släpper ut titeln till långivaren för att tillgodose lånet och lämnar fastigheten.

Långsiktiga fördelar och nackdelar

Långivare accepterar inte alltid att acceptera en DILF. Genom att acceptera den vänliga avskärmningen kan långivaren förverkliga vissa rättigheter som erbjuds genom en formell avskärmning, såsom möjliga VA-garantier eller privata hypotekskrav. Om avskärmningen är oundviklig, kan långivaren väga de ekonomiska fördelarna med att acceptera gärningen, vilket innefattar att man undviker avskärmningskostnader och eventuella skador på egendomen under evictionsprocessen.

Lånare Fördelar och nackdelar

Medan låntagaren undviker skammen av en avskärmning kan en DILF vara lika skadlig för gäldenärens kreditpoäng som en avskärmning, enligt en rapport från Virginia Cooperative Extension. Långivaren kräver vanligtvis låntagaren betala för en bedömning och titelsökning innan han håller med om det. Titelsökningen är nödvändig för att identifiera andra rättigheter mot egendomen. I vissa situationer är det möjligt för långivaren att avsätta DILF om det upptäcker senare att det fanns andra avgifter mot egendomen. Vissa långivare kommer inte att överväga en DILF om fastigheten saknar eget kapital. I en utestängningsförsäljning, om fastigheten säljer för ett belopp som är mycket högre än lånebalansen, får låntagaren få en del av försäljningspriset, men låntagaren förverkar det rätt i en DILF. Innan du initierar en DILF, borde egendomsägaren samråda med en advokat och revisor.


Video: How to practice emotional first aid | Guy Winch