I Den Här Artikeln:

Inköp, försäljning eller överföring av fast egendom, såsom mark eller byggnader som är fästade i landet, uppnås genom en handling och en titel. Många köper fast egendom genom användning av ett hypotekslån som också kommer med en laglig skyldighet att återbetala det. En metod att överlåta till en annan part skyldigheten att betala tillbaka ett hypotekslån är användningen av en novation.

Fastighetsförsäljning

En handling av novation skiljer sig från en enkel hypotes antagande.

Överföringar till tredje parter

En novation kan användas för att överföra rättigheter och skyldigheter för en nuvarande inteckningslåntagare till en ny låntagare eller tredje part. Om du har ett hypotekslån och du har en annan part villig att anta det, överför en novation dina rättigheter och skyldigheter till den personen. En nyhetskampanj eller en formell nyhet som överför ditt hypotekslån till en annan, lindrar dig fullständigt av något ansvar för ditt gamla lån.

Parter till en novation

Godkännande av en nyhetsbrev för att överlåta ett hypotekslåns åtaganden till tredje man är inte garanterat. När det gäller ett hypotekslån måste den nuvarande låntagaren och den tredje parten som är villig att anta lånet såväl som långivaren alla vara överens om att lånet kommer att nyttjas. Långivare godkänner inte typiskt hypotekslån eller nybegäran, och de som har egna inlämnings-, gransknings- och godkännandeprocesser.


Video: How to use the Novation Launchpad Mini