I Den Här Artikeln:

En 3-till-1 aktie splittring sker när ett företags styrelse väljer att dela upp varje utestående gemensam aktieandel i tre. Nettoresultatet är tre gånger så många aktier, varav en tredjedel av deras pre-split-pris.

Grunderna

Lager splittringar kan utföras av praktiskt taget alla multipel ett företag väljer. I en 3-till-1-split, om ett företag börjar med 100.000 utestående aktier på $ 30 varje, är resultatet 300.000 aktier värda 10 dollar vardera. Det totala värdet av alla aktier förblir detsamma.

överväganden

Företag gör lager splittringar av olika skäl. Vissa gör lageravdelningar när aktier kämpar för att undvika avnotering på större aktieindex och för att möta utbytesbehov. Andra delade aktier för att minska köpeskillingen för varje aktie.

fördelar

Att minska per-aktiekursen gör ditt lager mer tilltalande för mindre pengar investerare som kanske inte ser fördelar med att köpa ett litet antal prisrika aktier. I teorin bör större efterfrågan på marknaden bidra till att öka aktievärdet. De flesta omedelbara fördelarna med en aktiesplit är emellertid psykologiska, eftersom aktiernas substansvärde förblir densamma.


Video: How does a stock split work?