I Den Här Artikeln:

Avskrivningar är en process och marknadsvärdet markerar en plats i tid på värdepapper - aktier, obligationer och andra investeringar - som du förväntar dig avkastning. Spårningsavskrivningar kräver lite tålamod och information. Att uppnå ett positivt marknadsvärde kräver att man väljer rätt tid och villkor för att likvida säkerheten.

Affärsutveckling

Avskrivningar bidrar till att förutsäga vinster, men marknadsvärdet styr dem.

Faktoravskrivningskostnad

Kostnader, såsom mäklaravgifter - eller, när det gäller obligationer och liknande instrument, resultat - påverkar värdet på en säkerhet under hela sin livstid. Till exempel, en obligation som köpts till $ 18 och 2 procent tjänar $ 0,72 årligen. Om ränta amorteras, tjänar obligationen $.06 per månad, så dess avskrivna kostnadskostnad minus intäkter - av obligationen minskar med $.06 per månad. Avgifter som hör samman med förvärv eller avyttring av säkerheten bör också delas upp i månatliga steg och läggas till amortiserad kostnadsutveckling. Förstå och använda ett amortiserat kostnadsdiagram hjälper dig att bestämma om du gör eller förlorar pengar på en säkerhet på lång sikt.

Kapitalisera på marknadsvärde

Vad en säkerhet säljer för på en viss dag bestämmer dess marknadsvärde. Genom att jämföra denna siffra med din avskrivna kostnad kan du berätta om du tjänar pengar eller förlorar på din investering. Till skillnad från amorterad kostnad, som vanligtvis går nedåt med en jämn takt, kan marknadsvärdet fluktuera snabbt. Marknadsvärdet är det relativa värdet baserat på immateriella tillgångar som styr marknaden. Även obligationsmarknadsvärdena kan variera beroende på deras aktuella ränta.


Video: Topic: Partnership | Subject: Regulation | Uniform CPA Exam | Review in Audio