I Den Här Artikeln:

Livförsäkring och olycksfallssjukförsäkring (AD & D) är två relaterade men olika typer av försäkringar. Båda dessa typer av försäkringar har sin plats, men du borde förstå skillnaden mellan dem innan du köper.

Funktioner

Livförsäkring betalar en väsentlig dödsförmån i förhållande till de premier du betalar. Olyckshändelse dödsfall och nedbrytning kommer att kompensera dig om din död orsakas av en olycka eller om du förlorar en lem eller någon annan kroppsdel.

nackdelar

Livförsäkring betalar endast när du dör inuti policyn. Till exempel betalar en 10-årig löpande politik bara inom de 10 år som policyn gäller. För permanent försäkring kan premier ofta vara betydande och dyra jämfört med livsförsäkring. AD & D försäkring kan aldrig betala en fordran eftersom din död ska uppkomma på grund av en olycka eller du måste förlora en kroppsdel ​​som anges i policyavtalet för att samla in i policyen.

överväganden

Se till att försäkringen är meningsfull. Till exempel är AD & D-försäkring bara meningsfullt om dina hobbyer, livsstil eller yrke skulle leda till din död av misstag eller om du skulle bli seriöst misstänkt. Livförsäkringen är i allmänhet lämplig om du har försäkringsbara behov, som ett inteckning som måste betalas ut i händelse av din för tidiga död.


Video: David Guetta & Sia - Flames (Official Video)