I Den Här Artikeln:

Avkastningen är ett internt mått på avkastningen på pengar som investerats i ett projekt. Räntan är den externa räntesats som pengar kan lånas från långivare.

Fylla i en hemlånsansökan

Avkastning

Avkastningsräntan är den takt som projektets diskonterade vinst motsvarar förhandsinvesteringarna. Tänk på ett projekt som kräver en investering på $ 100 och ger vinst på $ 65 i slutet av det första året och $ 75 i slutet av det andra året. När $ 65 och $ 75 diskonteras med 25 procent sammansatt årligen, är summan $ 100. I det här fallet motsvarar den interna avkastningen 25 procent.

Ränta

Räntan är den skattesats som en långivare tar ut för ett lån till projektet. Räntan baseras på låntagarens kreditbetyg och bankens bedömning av projektets genomförbarhet och vinst.

överväganden

Lånfinansiering är meningsfull om den interna avkastningen är högre än räntan. Om avkastningen är 25 procent och banken tar ut 15 procent kommer projektet att bli lönsamt även efter att räntekostnaderna betalats.

Fungera

Använd avkastning för att välja projekt som konkurrerar för investeringsdollar. Om ett företag har en budget på 100 dollar och endast kan genomföra ett av tre projekt, kan det välja projektet med högsta interna avkastning.

Betydelse

Banker behöver information om projektets investeringar, vinst och avkastning innan de godkänner lån. Bankerna är mer benägna att låna ut pengar om avkastningen är högre än bankens ränta.


Video: