I Den Här Artikeln:

Fel och försummelse försäkring täcker proffs för fel eller övervakningar som uppstår vid tillhandahållande av tjänster. Det täcker vanligtvis kostnaderna för rättsligt försvar, domar och bosättningar. Detta skydd är avgörande om du tar stor risk för ansvar i ditt yrke.

Medicinskt jobb

En läkare signerar ett dokument

Malpractice Försäkring

E & O försäkring är känd av några namn. Medicinska experter - inklusive läkare, tandläkare och kirurger - köper vanligen en ansvarsförsäkring som kallas felförsäkring. Hälso- och sjukvårdspersonal står inför potentiella rättegångar när deras vård bidrar till hälsoproblem eller när de inte effektivt behandlar en patient. Malpractice täckning är ofta dyrt baserat på den höga risken för försäkringsleverantörer att betala ut fordringar.

Professional Liability Insurance

Den andra allmänna kategorin för E & O-försäkring är känd som professionell ansvarsförsäkring. Många yrkesverksamma - inklusive jurister, ingenjörer och revisorer - köper dessa policyer. Syftet med skyddet är att betala för kostnader som uppstår när den professionella gör ett skadligt misstag. En ingenjör kan komma inför en rättegång om han gör en ritning som bidrar till en stor byggnad eller brofel. När din karriär innebär leverans av tjänster till andra, har du exponering för rättegångar. Professionellt ansvar minskar din personliga risk.


Video: