I Den Här Artikeln:

När du dör, kan din egendom, som inkluderar pengar och egendom du äger, vara föremål för den federala fastighetsskatten. Vanligtvis kommer det genomsnittliga hushållet inte att vara föremål för boendeskatten, men de vars boend överstiger uteslutningsbeloppet kan se skatter så hög som 45 procent på boet.

Arkiveringskrav

För 2009 måste du lämna in en fastighetsskatt om det arvade boendet överstiger 3,5 miljoner dollar.

Fastighetsskatteavdrag

Det finns sätt på vilka du kan sänka sannolikheten för att boet är föremål för skatter genom att ge gåvor och dra fördel av skattemässiga avdrag. Avdragen inkluderar ett äktenskapsavdrag, välgörenhetsavdrag, hypotekslån och skulder samt administrationskostnader och förluster för administrationen medan den distribueras.

Unified Credit to Estate Tax

Den samlade krediten är en kredit mot fastighets- och presentskatt som gör det möjligt för dig att överföra en del av din egendom skattefri. För 2009 är uteslutningsbeloppet $ 1 455 800

Progressiv beskattning

Fastighetsskatten börjar 18 procent för den lägsta delen av boet som överstiger uteslutningsbeloppet och ökar till 45 procent.

2010

År 2010 upphävs boendeskatten, men den kommer att återvända under 2011.


Video: Klas förklarar skatter