I Den Här Artikeln:

Den federala regeringen ger ekonomiskt stöd till behöriga studenter som är inskrivna på en ackrediterad högskola, universitet eller annan post-sekundär institution. William D. Ford Federal Direct Loan Program är federalt finansiellt stöd som kallas ett direktlån. Programmet innehåller Stafford Lån för studenter, PLUS Lån för föräldrar och examen eller professionella studenter och konsolideringslånet.

typer

Direkt Stafford Lån är antingen subventionerade eller osubventionerade. Du måste visa ekonomiskt behov av att få ett subventionerat lån, men någon behörig student får låna ett osubventionerat lån oavsett familjens ekonomiska situation. Du måste fylla i en gratis ansökan om federal studenthjälp (FAFSA) varje år för att bestämma din behörighet för ett subventionerat eller osubventionerat lån. Mängden du får låna varje läsår beror på din betygsnivå och beroendestatus.

Intressera

Den viktigaste skillnaden mellan subventionerade och osubventionerade Staffordlån är räntan. Den federala regeringen betalar något intresse som uppkommer på ett subventionerat lån medan du är i skolan och vid vissa andra tillfällen, men du måste betala ränta som uppkommer på ett osubventionerat lån. Du kan låta intresset räkna upp och kapitalisera tills du anger återbetalning på lånet, men det ökar det totala beloppet du måste betala tillbaka.

Återbetalning

Du betalar tillbaka några direktlånsmedel du lånar till U.S. Department of Education. Beroende på hur mycket du lånar och återbetalningsplanen du väljer, har du 10 till 25 år att betala tillbaka lånet.


Video: