I Den Här Artikeln:

Enligt Internal Revenue Service är tilläggslön ersättning som betalas ut tillsammans med den anställdas normala lön. Tilläggslönen finns i olika former och skattesatsen beror på ett antal faktorer.

Affärskvinna

Federal Supplemental Skattesats

inneslutningar

Tilläggslön inkluderar provisioner, bonusar, avgångsvederlag, övertidsersättning, retroaktiv lön, utmärkelser, priser och upplupen sjukskrivning.

Överflödig betalning

Om tilläggslönen är mer än 1 miljon dollar under ett kalenderår beskattas det överskjutande beloppet till 39,6 procent för 2013 eller till årets högsta inkomstskattesats.

Kombinerade betalningar

Tilläggslöner som är lika med eller mindre än 1 miljon dollar kan kombineras och beskattas med regelbundna löner förutsatt att det specifika beloppet inte anges.

Separat betalning

Om tilläggslönen betalas separat från anställdens fasta lön (eller kombineras i en enskild betalning men varje belopp specificeras individuellt), kan arbetsgivaren hålla ut med 25 procent i 2013.

Semesterbetala

Skatter på semesterlön bör hållas kvar som vanliga löner. Men om arbetstagaren får regelbunden timlön och semesterlön under sin semester, ska den behandlas som tilläggsinkomst.


Video: 2016 Supplemental Wage Tax Rates Released