I Den Här Artikeln:

Advantage Class-förmåner och krav skiljer sig åt bland olika Fidelity-indexbaserade fonder, inklusive lågpris Spartan Funds. Spartanska indexfonderna, som redan har lägre kostnader, kräver en minimin investering på $ 10 000 för Advantage Class-aktier och vissa andra icke-spartanska indexfonder kräver en investering på 2.500 USD för denna aktieklass. Kostnadsförskjutningen minskar, men de är i allmänhet upp till cirka 60 procent lägre än kostnader för stamaktier, så kallade Investor Class-aktier. Vid tidpunkten för offentliggörandet var nettokostnadsgraden för aktier i Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class 0,23 procent och minsta investeringen var 2.500 USD. Däremot uppgick fondens Advantage Class-aktier till 0,09 procent och krävde ett minimum på 10 000 dollar. Advantage Institutional Class-aktier krävde en minsta investering på 100 miljoner dollar och erbjöd ännu lägre nettokostnader.

Detaljer Variera av fond


Video: Mark Schmehl on Fidelity Global Innovators Class