I Den Här Artikeln:

När flera avgifter mot ett konto anländer samma dag, rensar bankerna vanligtvis artiklarna enligt en bestämd process, till exempel från den största till den minsta. Ibland väljer emellertid banken att rensa objekt i en annan ordning. För att det ska hända introduceras det ett kraftlönebetalningsmemo som säkerställer att en viss artikel kommer att behandlas och betalas först.

Bank Teller ger kundpengar

En bank kan använda ett kraftlönebetalningsnota för att säkerställa att det får sina pengar.

Betalningsprocesser

Bankerna utnyttjar kraftlönepengememor av olika skäl. En bank kan välja att bearbeta kontroller som betalas till en av dess filialer först, till exempel kodning av kontrollerna för att säkerställa att de blir avvecklade före andra poster. Banker kan också använda kraftlönedeklarationer för att behandla poster för de som har kassekrediter på sina konton, så att betalningar behandlas även om det tillfälligt gör ett konto negativt.


Video: How To Remove Payment Method From Google Play Store||Delete Credit card Details