I Den Här Artikeln:

Den vanligaste typen av handling som används vid försäljning av egendom är en bidragsakt. Bidragsverken registreras i länets tingshus efter en fastighetsförsäljning och köparen får originalet.

Grantor och bidragsmottagare

En bidragsgivare är säljaren av fastigheten. En bidragsmottagare är köparen av fastigheten.

Notarius publicus

Bidrag behöver inte noteras eller registreras för att vara giltigt. De flesta bidragsgivare men

Grant Deeds

Beviljande handlingar innehåller ett skriftligt dokument som överför en titel, bidragsgivarens skriftliga namn och bidragsgivare samt en beskrivning av den egendom som beviljats ​​av bidragsakten. Den har också utförande, leverans och acceptans tillsammans med en underskrift från både bidragsmottagaren och bidragsgivaren.

Deklarationer av en bidragsakt

Det som en bidragsakt deklarerar är att egendomen inte har sålts till någon annan och egendomen är inte belagd med andra hinder än de föremål som redan har meddelats till stödmottagaren. Det gör också löftet att bidragsgivaren har laglig rätt att sälja den egendom som anges i bidragsverksamheten.

Döden av Gärningar

Det finns andra typer av gärningar, garantisak, snabb fordran, titelavgift, förtroende, specialgaranti och köp och försäljningshandlingar, och domstolsbeslut är mest använda. Av alla dessa är den vanligaste typen en bidragsakt.


Video: