I Den Här Artikeln:

Om du är på Medicare, har socialförsäkringsverket tilldelat dig ett sjukförsäkringsansökningsnummer. Detta nummer visas på ditt Medicare-kort, såväl som dina sjukförsäkringskrav och annat pappersarbete.

Kvinna läser ett pappersark

Hälsoförsäkringsansökningsnumret finns på mottagarens försäkringspapper.

Fungera

Den här primära funktionen i sjukförsäkringsansökningsnumret är att identifiera dig och dina fordringar. Det hjälper till vid behandling av Medicare-fordringar.

Identifiering

Hälsoförsäkringsansökningsnumret finns på ditt Medicare-kort. Numret är mellan sju och elva siffror långt.

Första delen

Det finns två delar till numret. En del, anspråkskontonummeret, återspeglar policynummeret för den person som har tjänat Medicare-fördelarna - vanligtvis antingen själv eller din make.

Andra delen

Den andra delen, mottagarens identifieringskod, identifierar ditt nuvarande förhållande till löntagaren. Detta nummer är typiskt två siffror - ett bokstav och ett nummer.

överväganden

Förändringar av en persons sjukförsäkringsansökningsnummer inträffar när enrollens förhållande till löntagaren ändras. Till exempel skulle fordringsnumret ändras efter ett skifte från "make" till "änka".


Video: