I Den Här Artikeln:

I investeringsvärlden är en hedgejägare en hedgefondschef med rykte för aggressiv och framgångsrik investeringstaktik. Hedgefonder är pooler av kapital som liknar fonder. De är dock föremål för mindre lagstiftning och har färre upplysningskrav. En individ som vill investera i en hedgefonds måste vanligtvis vara en "ackrediterad investerare", vilket innebär att han uppfyller höga intäkter eller tillgångskrav. Hedgejägaren erbjuder sådana investerare en chans till hög avkastning, men med större risk än fonder medför.

New York Stock Exchange transaktioner, närbild av handlare hand

Närbild av häckjägarehänder som skriver ner tendenser på aktiemarknaden.

High Stakes Players

Författare Katherine Burton använde först frasen "hedge hunter" i hennes 2007-bok, "Hedge Hunters: Hedge Fund Masters on the Rewards, riskerna och reckoning" för att beskriva de framgångsrika och aggressiva hedgefondscheferna hon profilerade. Hedgejägare är riskmäklare som utnyttjar portföljer genom att låna pengar, sälja aktier kort, investera i alternativ och använda andra strategier för att maximera vinsten. Denna tillvägagångssätt står i skarp kontrast till fondförvaltaren som bygger en mycket diversifierad värdepappersportfölj med målet att producera god avkastning samtidigt som risken minimeras. Att vara en hedgejägare är ekonomiskt riskabelt, och de flesta förblir inte i branschen i mer än några år. Kritiker ifrågasätter sin enstaka strävan efter vinstmaksimering, men hedgejägare tenderar att se sig själva som agerande i sina kunders bästa.


Video: