I Den Här Artikeln:

Om du äger fel typ av försäkring kan en rutinmässig fordran bli en finansiell mardröm. Även standard husägares försäkringar har flera policyformer som erbjuder varierande grad av skydd, så det är ditt ansvar att se till att ditt hem är ordentligt täckt. Texas använder en liten ändring av standardformulären, kallad HOA, HOA +, HOB och HOC-täckning.

Hus i mänskliga händer

Kvinna med liten modell hem i händerna

HOA

Den mest grundläggande typen av husägares försäkring kallas en grundläggande formulärpolicy eller HO-1. I Texas och andra områden som använder alternativa policy typer kallas denna täckning HOA. HOA-policyen täcker bara ditt hem för de 10 specifika typerna av förlust som anges i policyn, inklusive brand, explosion, vandalism och stöld. Enligt webbplatsen Texas Department of Insurance, erbjuder HOA-policyerna endast kontantvärdedekning, vilket innebär att avräkningar för skadad egendom skrivs av i enlighet med produktets ålder och villkor vid tidpunkten för förlusten.

HOA +

HOA + -politiken är en alternativ form av den breda formulärspolicyn, eller HO-2. HOA + erbjuder, som HOA +, skydd endast från de specifika förluster som anges i policyn, även om listan utökas, vanligtvis till 16 förluster i stället för 10. Exempel på förluster som omfattas av HOA + men inte HOA inkluderar fallande föremål, plötslig och oavsiktlig vattenavladdning och frysning. HOA + -policyer kan inkludera ersättningskostnader, vilket innebär att avräkningar inte reduceras med avskrivningar.

KOKPLATTA

En av de mest populära typerna husägares försäkringar som är tillgängliga från och med juni 2011 är specialformuläret eller HO-3-policyen, annars kallad HOB. Dessa policyer erbjuder täckning mot alla former av direkt fysisk skada på hemmet utom de som utesluts av policyn. Dessa policyer skyddar dock bara dina ägodelar från samma lista över faror som omfattas av HOA +. Typiska HO-3-policyer utesluter vattenskador (förutom skador från plötslig och oavsiktlig utsläpp) om du inte stöder andra former av vattendäckning för högre premier. Trots att det är nästan identiskt med HO-3, tenderar HOB-policyn att erbjuda bredare vattenskydd som standardskydd.

HOC

HOC-politiken är den grova motsvarigheten till omfattande, eller HO-5, politik. Dessa är fulla öppenhetspolicyer, vilket innebär att de skyddar bostaden och dess innehåll från alla former av direkt förlust utom de som utesluts av policyn. Dessa är de mest omfattande husägarnas försäkringar tillgängliga från och med juni 2011, men också de dyraste. Beroende på ditt område erbjuder HOC-policyer varierande nivåer av vattendäckning, som liknar HOB-principerna.


Video: Rhymastic - Nen Va Hoa (Official Audio)