I Den Här Artikeln:

En försäkringssida ger bevis för försäkringsgivaren att du har haft tidigare försäkring. Det är ett dokument som du fått från din nuvarande försäkringsgivare, och det är viktigt när du försäkrar dina värdesaker.

Identifiering

Policyn, bostadstäckningen, ansvarsgränserna och den totala premien identifieras.

Personlig information

Ditt namn och adress är synliga på deklarationssidan. Merparten av tiden försäkringsbolag fax eller maila detta dokument. Policy nummer är också synliga.

Start / slutdatum

Exakt datum och tid policyen börjar och slutar finns också på en husägares försäkringssida. Detta kallas din policyperiod; För det mesta förnyas husägarnas politik årligen.

Escrow information

Om du har en tredje part betalare (inteckning företag) betalar din premie, deras namn och adress är också synliga på dokumentet.

Endast dokumentation

En deklarationssida används endast för dokumentation. Detta är inte ett kontrakt. Om din policy skulle ändras av någon anledning, är det försäkringsbolagets skyldighet att kontakta hypotekslånet och försäkringstagaren.


Video: