I Den Här Artikeln:

En hushållslock är en fördel med ett fritidshus och begränsar ökningen av en fastighets värderingsvärde. Ett fritidshus för hushåll tillåter husägare att betala mindre i fastighetsskatt eftersom det undantar en procentandel av hemets värde från beskattning.

Vad är en Homestead Cap?: husägare

Er din fastighet kvalificerad för ett fritidshus och ett hus på hemmaplan?

Insikt

Fastighetsskatt, även känd som fastighetsskatt, betalas utifrån formler som fastställts av skattemyndigheten. Dessa enheter kan innefatta en stat, stad, län, skoldistrikt eller specialdistrikt. Skulden är generellt en procentandel av det värderade (eller bedömda) värdet av en fastighet eller ett hem, inte ett hem marknadsvärde.

Funktioner

Homestead cap är utformad för att skydda en husägare från en stor ökning av fastighetsskatt, vanligtvis en primär bostad (i motsats till en andra eller fritidshus). Det är särskilt viktigt för husägare under tider med snabb uppskattning i bostadsvärden, när en skatteräkning kunde se en väsentlig ökning jämfört med året innan. Husägare måste först kvalificera sig för ett fritidshus för hemvist innan de blir berättigade till stugan.

överväganden

Homestead cap är ofta ett belopp som är lika med en procentandel av den senaste bedömda värderingen av fastigheten, med den procentsats som bestäms av skattemyndigheten. Till exempel med en 10 procent cap kunde en fastighet som bedömdes till 200 000 USD under det senaste året inte värderas för beskattningsändamål på mer än 220 000 USD det följande året.


Video: how the homestead property tax cap works