I Den Här Artikeln:

En fastighet kan ge icke-ägarens rätt att komma in, eller ingång, och utresa, utgång. Som en sådan tillåter en ingress och utflykter på din mark att andra kommer in och ut genom din egendom för ett visst ändamål, till exempel genom att gå igenom ett hemlåsat hus eller arbeta med en service.

Ranch Gate

Låst grind på en privat väg.

Identifiera Ingress och Egress Rights

Ingress och utträde behöver inte dokumenteras skriftligt. De får inte visas på en egendoms gärning och de kan upprättas genom ett separat skriftligt avtal mellan ägaren och användarna eller ägare. De kan underförstås genom omfattande användning eller muntligt överenskommits av ägaren och användaren. Att ha ett lagligt dokument ritat, undertecknat och inspelat med landrekordkontoret kan förhindra oenigheter mellan användare och framtida markägare.

Ägarens rättigheter

Du kan säkra ditt land genom att placera grindar eller andra fysiska gränser vid easement. Du kan dock inte neka åtkomst till användare av easement. Du måste tillhandahålla en gate nyckel eller kod, till exempel, så de andra kan använda easement. En ingrepp och utresa direkt kan vara underförstådd genom långvarig användning, eller det kan vara verbalt. Det säkraste sättet att stärka en ingress och utträde är dock att skriva det skriftligt.


Video: Automatic door-locker (heat saving measure)