I Den Här Artikeln:

Virginia tar inte ut en arvsskatt för närvarande. En arv eller fastighetsskatt är en skatt som tas ut på en individs tillgångar vid tidpunkten för hans död, med en högre skattesats som vanligen debiteras på större fastigheter.

Vad är arvskatten i Virginia?: Virginia

Virginia riktlinjer om arvskatt.

House Bill 5018

Virginia arvskatten avskaffades med passage av House Bill 5018. Denna lag eliminerade arvskatten på personer som dog den 1 juli 2007.

Föregående lag

Personer som dog den 30 juni 2007 eller tidigare är föremål för Virginia arvskatt. Estates är skyldiga att lämna in en Virginia Estate Tax Return, eller Form EST-80, om de måste lämna in en federal avkastning.

Annan information

Virginia-fastighetsskatten återfinns nio månader från dödsdatumet. Skattebetalare kan under vissa omständigheter få förlängning om de inte kan göra tidsfristen. Det finns ingen straff för sen ansökan om avkastning, men det finns en straff på 5 procent för sen betalning av fastighetsskatt. Också ränta debiteras för sena betalningar med en hastighet på 2 procent över den av federala regeringen angivna satsen.


Video: Congress In The 70's Vs Today (Wealthier, More Conservative)